Kyushu Okinawa Water Works Bureau list

kokonoemachiyakuba
KUSU GUN KOKONOE MACHI OITA 879-4895 Japan
5.0
daikatanasenmachiyakuba
MII GUN TACHIARAI MACHI FUKUOKA 270-1340 Japan
5.0
nichinanshiyakusho
NICHINAN SHI MIYAZAKI 887-0021 Japan
5.0
saitoshiyakusho
SAITO SHI MIYAZAKI 399-4511 Japan
5.0
kami^riya
CHIKUSHINO SHI FUKUOKA 818-0013 Japan
5.0
okinawashiyakusho okinawashinouminkenshuusenta^
OKINAWA SHI OKINAWA 677-0132 Japan
5.0
isashihishikarichousha
ISA SHI KAGOSHIMA 030-0841 Japan
5.0
kaasashiyamadachousha
KAMA SHI FUKUOKA 827-0004 Japan
5.0
hikawamachiyakuba
YATSUSHIRO GUN HIKAWA CHO KUMAMOTO 755-0027 Japan
5.0
nahashiyakushonahashijougesuidoukyoku ryoukinsa^bisukashiharai・kai・heisen
NAHA SHI OKINAWA 900-0006 Japan
5.0
taryoukimachiyakuba
KUMA GUN TARAGI MACHI KUMAMOTO 800-0352 Japan
5.0
hikawamachiyakuba miyaharashinkoukyoku
YATSUSHIRO GUN HIKAWA CHO KUMAMOTO 869-4608 Japan
5.0
nagasakishi jougesuidoukyokusoumuka
NAGASAKI SHI NAGASAKI 850-0031 Japan
5.0
ryuusatomachiyakuba
OSHIMA GUN TATSUGO CHO KAGOSHIMA 743-0063 Japan
5.0
sooshi oosumishisho
SO SHI KAGOSHIMA 799-0404 Japan
5.0
misatomachiyakuba chuuouchousha
SHIMOMASHIKI GUN MISATO MACHI KUMAMOTO 410-3513 Japan
5.0
shibushishi matsuyamashisho
SHIBUSHI SHI KAGOSHIMA 899-7103 Japan
5.0
shinguumachiyakuba
KASUYA GUN SHINGU MACHI FUKUOKA 811-0119 Japan
5.0
kawatanamachiyakuba
HIGASHISONOGI GUN KAWATANA CHO NAGASAKI 859-3614 Japan
5.0
yakushimamachiyakuba honchou
KUMAGE GUN YAKUSHIMA CHO KAGOSHIMA 891-4207 Japan
5.0